Przygotowanie do druku – DTP

Przygotowanie do druku czyli prepress

Przygotowanie do druku, inaczej prepress to procesy i procedury mające miejsce pomiędzy powstaniem projektu graficznego publikacji, a ostatecznym wydrukiem.

DTP - przygotowanie do druku

Porozmawiaj z nami dzisiaj

Powiedz nam, jak możemy Ci pomóc, a jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Tobą.

  DTP czy pre-press

  Większość tych prac wykonuje się w programach komputerowych, stąd też często zamiennie stosuje się termin DTP, z angielskiego “desktop publishing”, czyli w wolnym tłumaczeniu “komputerowe przygotowanie do druku”. Dosłownie znaczyłoby to raczej publikowanie na pulpicie, ale to nie biurko jest tutaj istotne.

  Desktop, czyli pulpit, obszar na którym przygotowuje się publikację jest często terminem określającym w programach graficznych obszar pracy, pojęciem szerszym niż np. strona.

  Rodzaj i ilość procedur w przygotowaniu do druku zależy od wielu czynników. Począwszy od rodzaju projektu po rodzaj technologii w jakiej praca zostanie ostatecznie wydrukowana.

  Przeczytaj na naszym blogu artykuł o programach stosowanych w DTP

  Projekt graficzny publikacji

  Projekt graficzny publikacji może zostać wykonany w graficznym programie komputerowym, często w tym samym, w którym później następuje przygotowanie do druku (co nie zawsze jest ułatwieniem dla specjalisty DTP). Ale projekt może być wykonany na przykład w całości lub częściowo postaci pracy plastycznej na papierze. Może też być przygotowany w edytorze tekstu albo w postaci nieporadnego szkicu na kartce długopisem.

  O sposobie przygotowania do druku decyduje też charakter pracy. Innych czynności wymaga publikacja samego tekstu, tekstu z ilustracjami i zdjęciami, a innych album fotograficzny.

  Przeczytaj na naszym blogu artykuł o najpopularniejszych programach do grafiki wektorowej

  DTP a technologia druku

  Zależnie od charakteru publikacji różne mogą być technologie druku. Wiele elementów przygotowania do druku jest wspólnych dla różnych technologii poligraficznych, stąd zazwyczaj wykonują je ci sami specjaliści DTP.

  Ale występują też istotne różnice w technologii, które wymagają odpowiedniej wiedzy od grafika komputerowego – dtpowca. Zazwyczaj jednak w takich sytuacjach dobremu fachowcowi wystarczy specyfikacja od drukarni – lista wymagań technologicznych, do których specjalista DTP musi się zastosować.

  Oferta DTP

  DTP – czyli kompleksowe przygotowanie do druku, to jeden z naszych podstawowych zakresów działalności.

  Oferujemy:

  • projektowanie publikacji,
  • przygotowanie do druku,
  • obsługę druku,
  • DTP,
  • skład książek, czasopism, materiałów reklamowych,
  • korektę,
  • impozycję,
  • optymalizację plików pdf.

  W naszej ofercie jest również pełny zakres obsługi poligraficznej.

  Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatną konsultację.

  DTP – Prepress

  Przygotowanie publikacji do druku, począwszy od wstępnego zarysu i koncepcji, poprzez przygotowanie elementów, grafik, ilustracji do etapu pliku lub matrycy przekazywanej do drukarni

  Obsługa druku

  Obsługa druku offsetowego i druku cyfrowego

  Produkcja gadżetów

  Wykonanie finalnego produktu dla klienta

  Skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację.