Przygotowanie do druku – DTP

DTP
Przygotowanie do druku

Przygotowanie do druku czyli prepress

Przygotowanie do druku, inaczej prepress to procesy i procedury mające miejsce pomiędzy powstaniem projektu graficznego publikacji, a ostatecznym wydrukiem.

DTP czy pre-press

Większość tych prac wykonuje się w programach komputerowych, stąd też często zamiennie stosuje się termin DTP, z angielskiego “desktop publishing”, czyli w wolnym tłumaczeniu “komputerowe przygotowanie do druku”. Dosłownie znaczyłoby to raczej publikowanie na pulpicie, ale to nie biurko jest tutaj istotne.

Desktop, czyli pulpit, obszar na którym przygotowuje się publikację jest często terminem określającym w programach graficznych obszar pracy, pojęciem szerszym niż np. strona.

Rodzaj i ilość procedur w przygotowaniu do druku zależy od wielu czynników. Począwszy od rodzaju projektu po rodzaj technologii w jakiej praca zostanie ostatecznie wydrukowana.

Projekt graficzny publikacji

Projekt graficzny publikacji może zostać wykonany w graficznym programie komputerowym, często w tym samym, w którym później następuje przygotowanie do druku (co nie zawsze jest ułatwieniem dla specjalisty DTP). Ale projekt może być wykonany na przykład w całości lub częściowo postaci pracy plastycznej na papierze. Może też być przygotowany w edytorze tekstu albo w postaci nieporadnego szkicu na kartce długopisem.
O sposobie przygotowania do druku decyduje też charakter pracy. Innych czynności wymaga publikacja samego tekstu, tekstu z ilustracjami i zdjęciami, a innych album fotograficzny.

DTP a technologia druku

Zależnie od charakteru publikacji różne mogą być technologie druku. Wiele elementów przygotowania do druku jest wspólnych dla różnych technologii poligraficznych, stąd zazwyczaj wykonują je ci sami specjaliści DTP.

Ale występują też istotne różnice w technologii, które wymagają odpowiedniej wiedzy od grafika komputerowego – dtpowca. Zazwyczaj jednak w takich sytuacjach dobremu fachowcowi wystarczy specyfikacja od drukarni – lista wymagań technologicznych, do których specjalista DTP musi się zastosować.

Oferta DTP

DTP – czyli kompleksowe przygotowanie do druku, to jeden z naszych podstawowych zakresów działalności.

Oferujemy:

  • projektowanie publikacji,
  • przygotowanie do druku,
  • obsługę druku,
  • DTP,
  • skład książek, czasopism, materiałów reklamowych,
  • korektę,
  • impozycję,
  • optymalizację plików pdf.

W naszej ofercie jest również pełny zakres obsługi poligraficznej.